ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΕΛΙΑΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΖΕΠΡΑΝΟ
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ